Piñatex -udržateľný dizajnérsky kúsok
| | |

Piñatex -udržateľný dizajnérsky kúsok

Sme doňho! Nielen pre jeho dizajn, ale aj pre jeho rešpekt k prírode a živým tvorom. Zoznámte sa s priekopníkom vo svete životaschopných a udržateľných textílií. Najskôr však jeho mamou – Carmen Hijosa. Zrod života produktu Piñatex® sa začal keď Carmen, odborníčka na výrobky z kože, sa v 90. rokoch zúčastňovala konzultácií s filipínskym kožiarskym priemyslom. V nemom úžase, šokovaná…